Tegoroczny nakład: 700000
pozostało
7.64%
Czeka na wysyłkę: 53502
Sukces naszej akcji zależy od Ciebie!
Wesprzyj akcję Instytutu Ks. Piotra Skargi i odbierz najnowsze wydanie kalendarza „365 dni z Maryją”. Dzięki Twojemu wsparciu będziemy mogli rozesłać nasz kalendarz do kolejnych polskich rodzin, a co za tym idzie kontynuować propagowanie Orędzia Fatimskiego. To przesłanie, które poleciła nam głosić Matka Boża!
image01
image01
image01
image01
image01
image01
image01
image01
image01
image01
image01
image01
image01
image01
image01
image01
image01
image01
image01
image01
image01
image01
image01
image01
image01
image01
image01
image01
Wyjątkowy prezent
Kalendarz „365 dni z Maryją” może być także wyjątkowym prezentem. W tym roku drukarnie opuściło aż 700 000 egzemplarzy. Ofiaruj go komuś, kto jest Ci szczególnie bliski i odbierz jeden egzemplarz dla siebie. W ten sposób kolejne osoby dadzą odważne świadectwo przywiązania do katolickich wartości.

W hołdzie św. Ojcu Pio
Święty Ojciec Pio swoim życiem wielokrotnie wyrażał wielką miłość do Matki Bożej. Dlatego też Instytut Ks. Piotra Skargi tegoroczną edycję kalendarza „365 dni z Maryją” poświęcił właśnie Świętemu z Pietrelciny.
Wyjątkowa okazja
Ze względu na przypadającą w 2019 roku 20. rocznicę beatyfikacji świętego Ojca Pio, tegoroczna edycja kalendarza ma wyjątkowy charakter.

Umieściliśmy w nim ciekawe, przystępnie podane informacje z życia Ojca Pio. Nie zabrakło też historii związanych z darami, którymi obdarzył go Bóg, a także opisów wielkich dzieł, jakie zostawił po sobie Święty Stygmatyk. Całości dopełniają unikatowe fotografie przedstawiające Francesca Forgione.
WSPIERAM TĘ AKCJĘ
dzięki temu WIZERUNEK MATKI BOŻEJ zagości w kolejnych polskich domach
Dlaczego warto wesprzeć naszą akcję?
  • Na każdej stronie kalendarza umieściliśmy wizerunek Matki Bożej wśród najpiękniejszych polskich krajobrazów. Dzięki niemu Fatimska Pani będzie obecna w domach naszych bliźnich przez cały rok!
  • Zaznaczyliśmy na nim święta i uroczystości kościelne – z naszym kalendarzem żadne religijne wydarzenie nie umknie uwadze obdarowanych osób!
  • Kolejni Polacy upamiętnią przypadające na 2019 rok dwudziestolecie beatyfikacji świętego Ojca Pio.
Zagościł już w domach milionów Polaków
Kalendarz „365 dni z Maryją” już od 18 lat gości w polskich domach. Nasi rodacy doceniają go za staranne wydanie, promocję tradycyjnych wartości i propagowanie Orędzia Fatimskiego wśród Polaków.

Na przestrzeni lat dotarliśmy z nim do ponad 8 785 000 osób, co czyni go najpopularniejszym kalendarzem ściennym w Polsce.
TAK!
chcę otrzymać najnowszy kalendarz „365 dni z Maryją”.
(Koszt wysyłki pokrywa wydawca – Instytut Ks. Piotra Skargi)
Dołączam do akcji rozsyłania kalendarza i wspieram ją, wpłacając na ten cel:
15zł
(przykładowo: każde 20 zł to kolejnych 8 rodzin, które otrzymają kalendarz)
W ostatnim czasie wsparli nas:
Pan Bartosz, godz. 21:26, kwota 30 zł
Wpisz poniżej swoje dane teleadresowe. Posłużą nam, aby przesłać Ci kalendarz.
kalendarz
kartka
Dzięki bezpiecznemu i sprawdzonemu systemowi TPay, możliwe jest przekazanie datku:
Informujemy, że Państwa dane są przetwarzane przez Fundację Instytut Edukacji Społecznej i Religijnej im. Ks. Piotra Skargi z siedzibą przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków oraz Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi z siedzibą przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków (współadministratorzy danych osobowych), w następujących celach: a) w celu wykonania zamówienia, przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu służy podjęciu działań przed zawarciem umowy zgodnie z art. 6 ust.1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), b) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z Fundacją i Stowarzyszeniem w związku z ich celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych i możliwościach wspierania działalności Fundacji i Stowarzyszenia. Przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu uzasadnione jest prawnie usprawiedliwionymi interesami realizowanymi przez Fundację i Stowarzyszenie, zgodnie z art. 6 ust.1. lit. f RODO.

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe wykonanie zamówienia. Fundacja jako Współadministrator jest odpowiedzialna wobec Państwa za umożliwienie wykonywania Państwa praw. Niezależnie od tego ustalenia, mogą Państwo wykonywać swoje prawa również wobec Stowarzyszenia. W takim przypadku Stowarzyszenie przekaże Państwa żądanie Współadministratorowi, który zrealizuje żądanie. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Wszystkie te żądania będziecie mogli Państwo zgłaszać na adres siedziby Fundacji, przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”. Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.Do Państwa danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na rzecz Fundacji i Stowarzyszenia usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, wysyłkowe. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez nas bezterminowo, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w razie otrzymania od Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
Płatności obsługuje:
Swój datek możesz przekazać również za pośrednictwem:
lub wiele innych
KLIKNIJ i poznaj pełną listę
dostępnych form płatności
 
Copyright by Instytut Edukacji Społecznej i Religijnej im. Ks. Piotra Skargi